ANVENDELSER

Nyheter:

 

GLA vil varsle om lekkasje av propan og andre tunge brenngasser lenge føre gassen kan brenne og eksplodere. I tillegg varsler sensoren om både nye og gamle narkosegasser før de påvirker deg. GLA varsler også om røyk fra ildsteder og lekkasje av giftig eksos fra varmeapparater etc. Sensoren overvåker i tillegg tilstanden til luften. Mennesker, dyr, planter, ildsteder, kokeapparater, lys og varme forbrenner oksygenet i luften og produserer karbondioksid og kullos. Grenseverdien for arbeidsmiljøet er bare 0,5% CO2. Alarm skjer hvis grensen overstiges. GLA sørger for god luftkvalitet, helse og sikkerhet over lang tid, uten installasjon og strømforsyning.

MENY 8

 

GLA er spesielt laget for å overvåke kvaliteten på luften du puster inn dag og natt. GLA vil i hovedsak overvåke konsentrasjonen av karbondioksid CO2 i luften, men vil også reagere på enkelte andre gasser. Den er derfor en multisensor, spesielt godt egnet til å sjekke om luften har bra nok kvalitet.

 

Karbondioksid produseres av mennesker, dyr, planter, ildsteder, gassovner, lys og varmeapparater. Norsk arbeidsmiljønorm for karbondioksid CO2 i luften har en grense på 0,5%. Et høyere nivå vil kunne påvirke din ytelse, helse og velvære.

 

GLA vil varsle med en alarm og rød LED hvis nivået på CO2 overstiger anbefalt grense.

 

LUFTKVALITET

 

Røyk kan komme fra ildsteder, pipe og brann.

 

GLA varsler om karbondioksid CO2 allerede ved 5000ppm. Dette tilsvarer mindre enn 25ppm giftig kullos CO i røyk fra åpen varme og brann. Grensen for norsk arbeidsmiljø er 5000ppm CO2 og 25ppm CO for å unngå nedsatt ytelse og helse. GLA varsler når denne grensen overstiges. Dette er lenge før konsentrasjonen er farlig, selv om røyk kan oppleves svært ubehagelig ved denne konsentrasjonen.

 

GLA er ikke offentlig godkjent som røykvarsler. Røykvarslere detekterer normalt lavere konsentrasjoner av røyk, og gir dermed alarm tidligere enn GLA.

RØYK

 

Eksos kan komme fra motorer og lekkasje i diesel og gass varmeapparater, kjøleskap, kokeapparat etc. Eksos er spesielt farlig når du sover.

 

Eksos inneholder mange ganger så mye karbondioksid CO2 enn kullos CO. Et høyt nivå av karbondioksid vil medføre bevisstløshet før kullos medfører forgiftning. Det gir derfor bedre sikkerhet å detektere eksos med karbondioksid.

 

GLA varsler om karbondioksid allerede ved 5000ppm. Dette tilsvarer 25ppm giftig kullos i eksos fra en diesel motor/varmer. Mindre andel kullos ved åpen varme og brann. Grensen for norsk arbeidsmiljø er 5000ppm CO2 og 25ppm CO for å unngå nedsatt ytelse og helse. GLA varsler når denne grensen overstiges. Dette er lenge før konsentrasjonen er farlig, selv om eksos kan oppleves svært ubehagelig ved denne konsentrasjonen.

EKSOS

 

Narkosegass har frem til nyere tid vært av typen kloroform og eter. I dag brukes luktfri gass av ulike typer fluraner. GLA er trolig den eneste alarmen på markedet i dag som varsler om både gamle og nyere typer narkosegass. Alarmen vil varsle i god tid før påvirkning.

NARKOSE

 

GLA-XL kan foreløping IKKE detektere husgass.

 

Husgass er ofte fast installert i hus nedover Europa. Gassen er som regel (rå) Naturgass eller Metan, som er lettere enn luft. Husgass brukes normalt til oppvarming, varmtvann og matlaging. Biogass er også basert på Metan.

 

GLA-XL detekterer eksoslekkasje fra brenneren. Eksos er mest farlig når du sover.

HUSGASS

 

GLA vil oppdage alle LPG brenngasser, som propan og butan. Disse er tyngre enn luft. En gasslekkasje kan komme fra gasspeis, grill, kokeapparat, gassovn og andre apparater. GLA vil gi en alarm lenge før konsentrasjonen av gass er høy nok til å kunne antenne.

Bruk ALDRI en brennbar gass konsentrasjon til testing, hverken fra lighter eller gassbrenner. Vanlige gassalarmer er ikke laget eksplosjonssikker (EX merket). De skal varsle når gasskonsentrasjonen er ca 1%. Testing med høyere konsentrasjoner kan medføre feil og gi eksplosjon.

GLA har en unik enkel og sikker måte å teste hele alarmen på uten bruk av brennbar gass.

LPG BRENNGASS

 

GLA er en gass lekkasje alarm basert på ny norsk patentbeskyttet teknologi. Teknologien muliggjør deteksjon av flere ulike typer gasser med samme sensor. Sensoren kan derfor testes på en unik enkel og sikker måte med bruk av pusteluft (karbondioksid). Egen testing er det som skaper størst sikkerhet. Den nye teknologien har en selvrensende effekt som muliggjør  inntil 3 ganger så lang levetid som andre alarmer (optisk eller kjemisk).  Elektronikken er laget for å oppnå ultralav energibruk. GLA vil derfor kunne virke i hele 15 år uten batteriskift, strøm, adaptere eller ladere. Dette sparer miljøet og gir sikker varsling selv ved strømbrudd.

GLA er ideell for hjem, hytte, camping, båt og andre steder uten strøm eller hvor ledninger er uønsket.

 

Se også informasjon.

TEKNOLOGI

 

        Ny Norsk teknologi:

 

        Gass Lekkasje Alarm:  GLA-XL

 

        For Hjem, Hytte, Camping og Båt

       

        Alle gasser i en alarm

 

         intelligente Sensorer

                                                      Sikkerhet , Helse , Miljø

Nyeste versjon GLA-XL

Vi har en spesiell utgave av GLA-XL som detekterer husgass i tillegg til alle de andre gassene. Modellen heter GLA-D (Gas Leak Alarm - Domestic). I 2020 vil dette være en foreløpig beta versjon som bare kan bestilles direkte fra oss til bruker post@isens.no

 

Antallet er svært begrenset og leveringstiden variabel. Prisen ligger på 1.000,- kr pluss mva og porto.