DATA

Informasjon:

 

Vi leverer våre sensorer med all nødvendig informasjon. Endringer, mangler og feil vil bli oppdatert forløpende. Du kan lese eller laste ned våre siste oppdateringer her.

MENY 8

MENY 7

MENY 6

MENY 5

 

Publikasjoner, tester og omtale:

 

· Båtmagasinet Juni 2016, Nyhet s.17

· Hytteliv 3/2018

PUBLIKASJONER

 

GLA har det samme elegante utseende som tidligere modeller. På baksiden har de en etikett som angir modell og årstall.

 

Dokumenter for nedlastning i pdf:

For GLA-XL 2021 last ned GLA-D.

 

GLA-D info NO

GLA-XL info NO

GLA-03 Info NO

 

GLA-D Bruk NO

GLA-XL Bruk NO

GLA-03 Bruk NO

 

 

Ved problemer se vår Serviceguide

 

DOKUMENTER

 

Last ned Bruksanvisningen i PDF format som gir full informasjon om vårt produkt.

Bruksanvisningen inneholder:

 

        - Beskrivelse av produktet

        - Sikkerhet ved bruk

        - Brukerveiledning

        - Garanti vilkår

        - Tekniske Data

 

For GLA-XL 2021 last ned GLA-D.

 

GLA-D Bruk NO         

GLA-XL Bruk NO      

 

 

 

 

BRUKSANVISNING

 

GLA detekterer lekkasje av de fleste brenngasser lenge før gassene kan antenne. GLA varsler om eksos og røyk før livsfare inntrer. GLA varsler også om både gamle og nye typer narkosegasser før påvirkning skjer. I tillegg overvåker GLA luftkvaliteten før nedsatt ytelse og helseplager oppstår.

 

GLA har en ny teknologi som er basert på akustikk, mens andre sensorer som regel er basert på optisk NIR. Dette gir en rekke fordeler. Flere typer gass kan detekteres med en og samme sensor. Teknologien krever mindre elektronikk og strøm. Levetiden kan økes betydelig.

 

Last ned informasjon for GLA i PDF format:

 

GLA-D info NO

PRODUKT DATA

 

     All informasjon du trenger

 

       *  Produktdata

        *  Bruksanvisning

        *  Sikkerhet

        *  Tekniske data

        *  Garanti

 

     Alltid oppdatert

 

         intelligente Sensorer

                                                      Sikkerhet , Helse , Miljø

 

       

 

       

Tekstboks: